ฟรี
 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคลิกเก็ตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคลิกเก็ตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี โดยทีมชายได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และทีมหญิงได้รางวัลชนะเลิศ โดยผู้เล่นทีมหญิงที่เป็นนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ได้รับรางวัล ?ผู้ขว้างยอดเยี่ยมประจำปี 2565? ได้แก่ เด็กหญิงปฐมาวดี สุริยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการนี้ นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัล พร้อมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมจำนวน 11 คน