ฟรี
 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม2563
 
ได้ที่ https://forms.gle/tb9a9sDbUdKogaKs5
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสารสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://1th.me/Npy96
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ https://1th.me/ahezb
หมายเหตุ
1. ถ้าผู้ปกครองหรือนักเรียนจะมาสมัครเรียนที่โรงเรียนให้ปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค COVID-19
ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย
2. มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2563
 
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม2563
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ยื่นเอกสารสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1R2-sTEnyRRMpUwXK7EFYbnceYOBAGnt7/view


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ https://1th.me/sman6

หมายเหตุ
1. ถ้าผู้ปกครองหรือนักเรียนจะมาสมัครเรียนที่โรงเรียนให้ปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค COVID-19
ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย
2. มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2563
1 พ.ค. 63 | รับชม : 87 ครั้ง