ฟรี
 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปี 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปี 2566 โดยจัดการทัศนศึกษาเป็นระดับ ซึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ และอุทยานอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ท้องฟ้าจำลองหอดูดาว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วรมหาวิหาร และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ท้องฟ้าจำลองหอดูดาว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จังหวัดเชียงใหม่, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ปางเบา บีช อำเภอแม่แตง และนิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับ อบจ. จังหวัดเชียงใหม่ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดลำปาง และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)