ฟรี
 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

อัลบัมทั้งหมด

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

วันครู จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปี 2566

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 43 ปีประจำปี 2566

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 Happy New Year 2023

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2565

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลประเพณี มหาวิทยาลัยธนบุรี รุ่น 18 ปี หญิง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

"บ้านแป้น" คว้ารางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขัน การจักสานไม้ไผ่ ม. 4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 70

"บ้านแป้น" คว้ารางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม. 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 70

"บ้านแป้น" คว้ารางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม. 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 70

"บ้านแป้น" คว้ารางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม. 4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 70

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคริกเกต โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ของกิจกรรมลอยกระทง

สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง ประจำปี 2565

เข้าร่วมแสดงพิธีเปิดงานประเพณียี่เป็ง 2565

"สู่เส้นชัยแห่งศรัทธา มุทิตาด้วยดวงใจ"

การฝึกอบรมต้านภัยยาเสพติด ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2565

โครงการอบรมสร้างการรับรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในสถานศึกษา

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จังหวัดลำพูน

โครงการ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทาง การจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี ประจำปี 2565

การนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและวันพระในโรงเรียน

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคลิกเก็ตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมค่ายกล้าดีศรีลำพูน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2565

26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบประกาศนียบัตรการประกวดสวดมนต์บารมี 30 ทัศ ครูบาศรีวิชัย

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็ก เทศบาลตำบลบ้านแป้น

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

บ้านแป้น รับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

บ้านแป้น รับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รางวัลครูมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนดี ศรีหริภุญชัย

การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ แบบ Day camp

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และการประเมินขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน "เยาวชนลำพูนรักษ์ถิ่น"

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

นิเทศ ติดตาม การบริหารงบประมาณ

บ้านแป้นพิทยาคม ร่วมงานวันครู

บ้านแป้นพิทยาคม รับรองผู้อำนวยการราชัน คำบุญเรือง

เทศบาลตำบลบ้านแป้นพ่นหมอกควันและยาฆ่าเชื้อ

นักเรียนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมฉีดวัคซีน Pfizer

ตรวจ ATK ต้อนรับเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง

บ้านแป้นเกมส์ 63

สืบสานวัฒนธรรม ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัล ?สถานศึกษาปลอดภัย? ดีเด่น ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบ

สู่เส้นชัยแห่งศรัทธา มุทิตาด้วยดวงใจ เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ครูดวงรัตน์ ปัญญาโกษา และครูศุภกร ไชยมงคล

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ โดย กองพลทหารราบที่ 7

ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ASEAN Community

กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562

อบรมเรื่อง ?สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย?

สืบสานประเพณียี่เป็ง 2562

จิตอาสา 904 วปร.

สู่เส้นชัยแห่งศรัทรา มุทิตาด้วยหัวใจ

ผอ.เขต 35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน