ฟรี
 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 ต.ค. 65
2 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 ต.ค. 65
3 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ประกาศเจตจำนงสุจริต และทำสัญลักษณ์ของการต่อต้านการทุจริต ทั่วไป 31 ส.ค. 65
4 สมุดลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 6 ส.ค. 65
5 ระเบียบโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2565 ทั่วไป 4 ก.ค. 65
6 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ทั่วไป 1 ก.ค. 65
7 แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป 30 มิ.ย. 65
8 สมุดลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทั่วไป 27 พ.ค. 65
9 มาตรการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 20 พ.ค. 65
10 แนวทางการเฝ้าระวัง หรือเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 20 พ.ค. 65
11 7 มาตรการเข้มงวด สำหรับสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 20 พ.ค. 65
12 แผนเผชิญเหตุ เปิดเรียน On-Site โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ทั่วไป 20 พ.ค. 65
13 การใช้ชุดตรวจ ATK ในนักเรียน ทั่วไป 20 พ.ค. 65
14 ประกาศโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ทั่วไป 19 พ.ค. 65
15 ประกาศโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ทั่วไป 17 พ.ค. 65
16 ประกาศโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ทั่วไป 29 เม.ย. 65
17 ประกาศโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกฟิสิกส์ และ ครูผู้สอนวิชาเอกดนตรี ทั่วไป 27 เม.ย. 65
18 ประกาศโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกฟิสิกส์ และ ครูผู้สอนวิชาเอกดนตรี ทั่วไป 22 เม.ย. 65
19 ประกาศโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเ ทั่วไป 19 เม.ย. 65
20 บ้านแป้น "โรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัย" ทั่วไป 6 เม.ย. 65
21 QR - Code ไลน์กลุ่มสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ทั่วไป 6 เม.ย. 65
22 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2565 ทั่วไป 5 เม.ย. 65
23 ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนย้ายมาโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 เม.ย. 65
24 ประกาศโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ และ ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี ระหว่างวันที่ 4-20 เมษายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั่วไป 1 เม.ย. 65
25 ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 มี.ค. 65
26 รูปแบบรายการ (แบบแปลนห้องสมุด) จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 มี.ค. 65
27 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาห้องสมุด จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 มี.ค. 65
28 สรุปยอดการรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565 ทั่วไป 9 มี.ค. 65
29 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 ทั่วไป 23 ก.พ. 65
30 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ม.ค. 65
31 การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ม.ค. 65
32 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 11 ม.ค. 65
33 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ยินดีต้อนรับ นายราชัน คำบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง ทั่วไป 11 ม.ค. 65
34 ประกาศโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เรื่่อง รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ทั่วไป 27 ธ.ค. 64
35 ประกาศโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ทั่วไป 20 ธ.ค. 64
36 ประกาศโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและนักการภารโรง ทั่วไป 13 พ.ย 64
37 ประกาศ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทั่วไป 8 พ.ย 64
38 ประกาศ เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564 ทั่วไป 5 พ.ย 64
39 ประกาศ เรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564 ทั่วไป 30 ต.ค. 64
40 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทั่วไป 28 ต.ค. 64
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา และตำแหน่งนักการภารโรง ทั่วไป 26 ต.ค. 64
42 ประกาศโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั่วไป 21 ต.ค. 64
43 ประกาศโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถและนักการภารโรง ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั่วไป 18 ต.ค. 64
44 ประกาศโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั่วไป 18 ต.ค. 64
45 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง ทั่วไป 6 ต.ค. 64
46 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการธีระศักดิ์ แก้วสุข เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ทั่วไป 30 ก.ย. 64
47 ประกาศโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่าง 27 กันยายน 2564 - 8 ตุลาคม 2564 ทั่วไป 24 ก.ย. 64
48 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม กับ รางวัลระดับยอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับ 1 (Best Practice) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2564 จังหวัดลำพูน ทั่วไป 24 ก.ย. 64
49 ประกาศโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่าง 15 - 23 กันยายน 2564 ทั่วไป 14 ก.ย. 64
50 ปาะกาศเรื่องการหยุดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On-site) ด้วยเหตุพิเศษ ทั่วไป 31 ก.ค. 64
51 ประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดลำพูน ทั่วไป 13 ก.ค. 64
52 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ระดับทอง ทั่วไป 12 ก.ค. 64
53 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 28 มิ.ย. 64
54 กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 25 มิ.ย. 64
55 ดร.ประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 1 มิ.ย. 64
56 แจ้ง กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 29 พ.ค. 64
57 มาตรการและแนวทางป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ทั่วไป 24 พ.ค. 64
58 ศธ.เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน ออกไปอีก เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป 19 พ.ค. 64
59 ศธ.เคาะเลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พ.ค.เป็น 1 มิ.ย.64 เหตุโควิดระบาดหนัก ทั่วไป 28 เม.ย. 64
60 สรุปยอดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 ทั่วไป 28 เม.ย. 64
61 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 19 ก.พ. 64
62 นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม รับรางวัลคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ A ทั่วไป 26 ม.ค. 64
63 แจ้ง เปิดเรียนปกติ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั่วไป 18 ม.ค. 64
64 ประกาศ เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2) ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2564 ทั่วไป 8 ม.ค. 64
65 แจ้งประกาศ เรื่อง การปิดเรียนกรณีมีเหตุพิเศษ 4 - 8 มกราคม 2564 ทั่วไป 4 ม.ค. 64
66 บ้านแป้นเกมส์ 63 ทั่วไป 29 ธ.ค. 63
67 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 ทั่วไป 2 พ.ย 63
68 ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัล ?สถานศึกษาปลอดภัย? ดีเด่น ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบ ทั่วไป 28 ต.ค. 63
69 สู่เส้นชัยแห่งศรัทธา มุทิตาด้วยดวงใจ เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ครูดวงรัตน์ ปัญญาโกษา และครูศุภกร ไชยมงคล ทั่วไป 5 ต.ค. 63
70 วันที่ 21 กันยายน 2563 วิทยากรจิตอาสา 904 มาให้ความรู้ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย แก่คณะครู บุคลากรและ นักเรียนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม อำเภอเมืองลำพูน ทั่วไป 24 ก.ย. 63
71 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 24 ส.ค. 63
72 สพม.35 นิเทศ กำกับ ติดตาม ทั่วไป 24 ส.ค. 63
73 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 63 ทั่วไป 24 ส.ค. 63
74 โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน ทั่วไป 9 ส.ค. 63
75 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคง โดย กอรมน.จังหวัดลำพูน ทั่วไป 6 ส.ค. 63
76 ศธจ.ลำพูน และ สพม.35 นิเทศ กำกับ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 31 ก.ค. 63
77 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 17 ก.ค. 63
78 มาตรการ การมาโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วไป 29 มิ.ย. 63
79 มาตรการ การมาโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วไป 29 มิ.ย. 63
80 มาตรการ การมาโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วไป 29 มิ.ย. 63
81 มาตรการ การมาโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วไป 29 มิ.ย. 63
82 ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 18 มิ.ย. 63
83 มาตรการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 3 มิ.ย. 63
84 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ทั่วไป 1 พ.ค. 63
85 ประกาศโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ทั่วไป 19 มี.ค. 63
86 สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั่วไป 18 มี.ค. 63
87 พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 16 มี.ค. 63
88 ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ทั่วไป 25 ก.พ. 63
89 เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ โดย กองพลทหารราบที่ 7 ทั่วไป 19 ก.พ. 63
90 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 40 ปี ทั่วไป 17 ม.ค. 63
91 วันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563 ทั่วไป 17 ม.ค. 63
92 ต้อนรับครูคนใหม่ ทั่วไป 3 ม.ค. 63
93 ต้อนรับครูคนใหม่ ทั่วไป 3 ม.ค. 63
94 ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ASEAN Community ทั่วไป 3 ม.ค. 63
95 กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 25 พ.ย 62
96 อบรมเรื่อง ?สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย? ทั่วไป 25 พ.ย 62
97 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 ทั่วไป 11 พ.ย 62
98 สืบสานประเพณียี่เป็ง 2562 ทั่วไป 11 พ.ย 62
99 จิตอาสา 904 วปร. ทั่วไป 5 พ.ย 62
100 นายสนั่น สายนุวงค์ นิติกร สพม.35 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตามโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ทั่วไป 20 ก.ย. 62
101 สู่เส้นชัยแห่งศรัทรา มุทิตาด้วยหัวใจ ทั่วไป 18 ก.ย. 62
102 รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2562 ปีที่ 1 ทั่วไป 16 ก.ย. 62
103 ผอ.เขต 35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ทั่วไป 13 ก.ย. 62