ฟรี
 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ดาวน์โหลด 0.10 MB 102 29 พ.ค. 64
คำสั่งเวร เดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด 0.70 MB 53 29 พ.ค. 64
คำสั่งมอบหมายงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.61 MB 142 19 พ.ค. 64
งานครูที่ปรึกษาและเวรประจำวัน ดาวน์โหลด 0.07 MB 116 11 ส.ค. 63
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ดาวน์โหลด 0.15 MB 60 11 ส.ค. 63
รายชื่อ-หน้าที่รับมอบตัวนักเรียน 13-14 มิ.ย.63 ดาวน์โหลด 0.02 MB 66 3 มิ.ย. 63
รายชื่อครูที่ปรึกษา 1-2563 ณ 1 มิ.ย.63 ดาวน์โหลด 0.04 MB 63 3 มิ.ย. 63
เวรรักษาการณ์ เดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด 0.14 MB 41 20 พ.ค. 63
หน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรลูกจ้าง 2563 ดาวน์โหลด 0.13 MB 104 18 มี.ค. 63
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     ครั้ง วันที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง     ครั้ง วันที่
กลุ่มกฏหมายและคดี     ครั้ง วันที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
กลุ่มอำนวยการ     ครั้ง วันที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     ครั้ง วันที่
หน่วยตรวจสอบภายใน     ครั้ง วันที่
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     ครั้ง วันที่